Visste du at kaffe er på listen over de 20 sunneste matvarene i verden? Her er flere gode grunner til å fortsette og drikke kaffe med god samvittighet.

I Norge drikker vi mye kaffe, vi drikker nest mest i verden bare slått av Finland. Filterkaffe er fremdeles den kaffetypen vi foretrekker. Kaffe står for hele 60 % av antioksidantene vi nordmenn får i oss gjennom kosten vår. Antioksidanter beskytter cellene i kroppen mot frie radikaler som dannes når den forbrenner oksygen, og gir gunstige helseeffekter. Moderat inntak av kaffe reduserer derfor dødeligheten på flere områder, sier forskningen. Anbefalt inntak av filterkaffe er 3-5 kopper pr dag.

Filteret fjerner fettstoffene

Kaffe som ikke er filtrert inneholder stoffer som kan ha negativ effekt på helsa. Kahweol og cafestol er to fettstoffer som er knyttet til økt fare for hjerte- og karsykdommer. Men når vannet treffer kaffen i kaffefilteret suger filteret til seg disse fettstoffene. Derfor er det påvist at filterkaffe har en mer positiv innvirkning på helsen enn kaffe som ikke blir traktet gjennom filterpapir.

Filterkaffe og frysetørret pulverkaffe står på ja-lista over kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. De inneholder ikke kaffeoljen som øker kolesterolet. Presskannekaffe, kokekaffe, espresso og kaffe fra kapselmaskiner inneholder fettstoffer som gir økt LDL-kolesterol, det «dårlige» kolesterolet, og står derfor på nei-lista til Helsedirektoratet.

Vårt daglige inntak av koffein

EU-kommisjonen ba European Food Safety Authority (EFSA) om å gjennomføre en vurdering av helseeffekter knyttet til koffeinforbruk. EFSA har nå publisert sin «Scientific Opinion on on the safety of caffeine», og konklusjonen er klar: Daglig inntak av koffein utgjør ingen helserisiko for den alminnelig friske befolkningen.

Kaffe har vært en norsk folkedrikk i flere hundre år. Vi drikker den om morgenen, på jobb, etter middag og i festlige lag. I tillegg til å virke oppkvikkende, symboliserer den ofte kos, pause og fellesskap. Kaffekulturen i Norden er sterk. Vi utgjør omkring 3 promille av befolkningen i verden, og drikker utrolige 5,5 prosent av all kaffe.

• Anbefalt forbruk av kaffe pr dag er 3-5 kopper filterkaffe.

• 60% av antioksidantene nordmenn får gjennom kosten kommer fra kaffe. Antioksidanter har en gunstig helseeffekt.

• Helsedirektoratet anbafaler filterkaffe og frysetørret kaffe fremfor andre fremstillingsmetoder.

Kilder:
NRK.no: Helsedir. advarer mot ufiltret kaffe

Kaffe.no: Ingen helserisiko

National Library of Medicine: Meta study of coffee

Forskning.no: filterkaffe sunnere end espresso

Kaffeinspirasjon

Bruk og vedlikehold