Garantibetingelser

Det er fem 5 års garanti fra kjøpsdato, men du har mulighet for å øke til 10 års garanti når du registrerer deg på www.moccamaster.com - registrér garanti.

Husk å ta vare på den originale kvitteringen, som er ditt kjøpsbevis. Det er kun traktere i privat husholdning som kan registreres.

Om produktet blir reparert under garantiperioden utvides ikke garantiperioden til mer enn fem år fra den opprinnelige kjøpsdatoen.

Garantien dekker defekter og komponentfeil relatert til materialer eller produksjon.

For at garantien skal gjelde må du gjøre krav på den innen tre måneder etter at feilen ble oppdaget.

Garantien er ikke gyldig om produktet brukes kommersielt. Unntak fra garantien er spesifisert under.

Hva garantien ikke dekker:

- Normal slitasje, riper, bulker og skade forårsaket av fall, støt eller lignende.

- Bruk av produktet til andre formål enn å lage kaffe.

- Utskiftbare deler som sprederarm, filterholder, manuelle dryppstoppfunksjoner og kanner.

- Skade forårsaket av rengjøringsmidler eller avkalkningsprodukter som ikke er anbefalt av Moccamaster.

- Frakt håndtert eller bestilt av kunden.

Garantien dekker ikke skade forårsaket av feil lagring, annen bruk enn det trakteren er ment for, tilkobling til feil spenning, skade forårsaket av kjemiske stoffer, korrosjon, skade forårsaket av vann, frost eller annen miljømessing påvirkning.

Om en autorisert servicetekniker ikke kan finne feil ved produktet vil ikke garantien dekke relaterte kostnader.

Om andre enn autorisert servicepersonell utfører reparasjoner og/eller modifiseringer, eller om uorginale Moccamaster-deler har blitt brukt, vil garantien ikke lenger gjelde.

Service og reparasjon: Kontakt din lokale forhandler eller support her.